Intervencia s asistenciou psov

#akironka

 

Existuje mnoho článkov s definíciou intervencie s asistenciou psov /canisterapie/, stačí keď si do vyhľadávača zadáte pár kľúčových slov a už vám vybehnú stovky odkazov a linkov o tomto druhu terapie, preto sa tým nejak extra zaoberať nebudeme, len tak v krátkosti.

 

Canisterapia môže byť motivačným, výchovným, odpočinkovým alebo terapeutickým prostriedkom zameraným na zvýšenie kvality života dieťaťa alebo dospelého. Hlavným cieľom je, aby pes pôsobil na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu. Aby sa vďaka psovi vytvárala pozitívna väzba k psovi ale aj k zvieratám všeobecne a aby sa posilňovalo správne zaobchádzanie a správanie sa ku psom a celkovo ku zvieratám. Interaktívny terapeutický vzťah medzi canisterapeutickým psom a dieťaťom môže vyriešiť psychologické, citové a aj sociálno – integračné problémy.

 

Vďaka canisterapii vieme motivovať klientov k pohybu, k rozvoju hrubej a jemnej motoriky a  celkovo motorických funkcií, a zlepšeniu hybnosti končatín, a tak u detí zlepšiť psychomotorický vývoj. 

Pes vie podnietiť vzájomnú interakciu, spoluprácu, komunikáciu, podporiť spontánnosť prejavu, zvýšiť neverbálne komunikačné schopnosti a rozvoj reči. Tak isto vieme vďaka canisterapii pracovať na rozvoji kognitívnych funkcií, sociálnych a emocionálnych kompetenciách, empatii, zlepšiť atmosféru.

Vieme upokojiť potrebu po nežnosti (dotyky, hladkanie, polohovanie) Zvýšiť tak samostatnosť a zodpovednosť a znížiť osamelosť a uzavretosť.

Happy, 4 roky

Tara, 2 roky

Happy a Tara

Kids Fun Academy - Canisterapia s Happy a Tara.

 

Vhodná pre špeciálne materské školy, špeciálne školy, materské školy pre deti v škôlkarskom veku, predškolskom veku alebo pre základné školy pre žiakov mladšieho školského veku.

Aktivity:

  • edukačné, rozvíjanie kognitívnych funkcií (možnosť prispôsobiť hodinu aj danej téme k učivu),

  • rozvoj jemnej motoriky,

  • rozvoj hrubej motoriky.

 

Hodina terapie         30 €

  • individuálna aj skupinová terapia (skupinová terapia - cena sa rozpočíta medzi žiakov, maximálny odporúčaný počet žiakov v skupine je 10)

 

Pri dvoch a viac hodinách za sebou v jeden deň alebo dlhodobej spolupráci je možná individuálna dohoda.

Tel.kontakt: 0907 919053

Certifikácie tu 1, 2.

Copyright© 2017 Kids Fun Academy. Všetky práva vyhradené.