1. Mimoškolská pohybová aktivita

Tréning = tréningová jednotka v trvaní 65 minút

Prvá tréningová jednotka  zadarmo

Mesačný paušálny poplatok

 

Poznámka: Platba za tréningy sa realizuje do 10 dňa v mesiaci za daný mesiac prevodom na účet , alebo priamo na mieste na tréningu.

1 x tréning do týždňa /4 x v mesiaci/                20 €

2 x tréning do týždňa /8 x v mesiaci/                30 €

 

* Pri prvej platbe plus 10 € za tričko s logom

   /použiteľné celoročne na tréningoch, akciách a kempoch/

* Zákonný zástupca môže požiadať /písomne/  o zníženie členského poplatku     v prípade, ak akadémiu navštevujú dvaja a viacerí členovia tej istej  

    domácnosti,

Pripravované benefity pre členov :

- pitný režim v priebehu tréningu,

- zľavy na nákup oblečenia v Interšport v Liptovskom Mikuláši,

- využitie JL arény v priebehu tréningov KFA,

- akcie a jednodňové eventy v Liptov aréne Tatralandia.

Prečo Kids Fun Academy ?

- máme najlepších garantov na svete,
   Klaudia,          Gabika,         Janko,              Alexander           a Martin,
- máme najlepších trénerov,
- cestujeme bližšie k Vám, šetríme váš čas,
- pestrosť materiálneho zabezpečenia (pomôcok),
- plávanie 1 krát do mesiaca (sobota), Október, November, December,
- korčuľovanie 1 krát do mesiaca (sobota ), Január, Február, Marec,
- spoločné eventy detí a rodičov,
- tábor KFA, lyžovanie KFA,
- športovec mesiaca, Multikino Golden Apple Cinema - Liptovský Mikuláš,
- športovec roka, INTERSPORT Liptovský Mikuláš,
- domáce úlohy, 15 kg ovocia pre šikovnú domácnosť od Tesco Liptovský Mikuláš,
- fyzioterapeut Richard Stehlík, Spine Care,
- Canis terapia - interakcia psa a človeka s Veronikou.

Copyright© 2017 Kids Fun Academy. Všetky práva vyhradené.