Registrácia

Registrácia pre

materské školy

Registrácia pre

krúžkovú činnosť ZŠ Demänovská

Registrácia eventy

Registrácia pre

krúžkovú činnosť KFA

Názov krúžku:

- všeobecná gymnastika /ukončenie registrácie, plné počty/

- futbal /posledné 3 miesta/

- kickbox /posledných 5 miest/

- mini školička lyžovania /posledné 3 miesta/

/všeobecná pohybová príprava  + lyžovanie/

Základná škola:

- ZŠ Miloša Janošku Liptovský Mikuláš -pondelok

- ZŠ Demänovská cesta Liptovský Mikuláš - utorok

- ZŠ Liptovský Hrádok - streda

- ZŠ Liptovský Ján - štvrtok

- Evanjelická spojená škola Liptovský Mikuláš - štvrtok

Copyright© 2017 Kids Fun Academy. Všetky práva vyhradené.