Čo ponúkame ?


1. Celoročnú všestrannú pohybovú aktivitu na rozvoj a zdokonaľovanie pohybovej gramotnosti. Myšlienku       

   realizujeme v priebehu krúžkovej mimoškolskej pohybovej aktivity  v Materských školách a Základných školách  

   v okrese Liptovský Mikuláš.

2. Krúžková činnosť v oblasti pohybovej prípravy so zameraním na všeobecnú gymnastiku, atletickú prípravu, 

    kick box, futbal, tanec, lyžovanie.


3. Spoločné jednodňové eventy detí a rodičov.

 

4. Školy v prírode, education sport game.

5. Detské tábory.

 

6. Športové eventy pre firmy.

 

S nami dosiahneš a získaš:
 

- rozvoj všestrannej pohybovej gramotnosti,

- zážitkovú pohybovú aktivitu pre deti,
- nácvik a zdokonalovanie pohybovej gramotnosti v priebehu pohybových aktivít,
-
osvojenie základných cyklických a acyklických pohybov v kolektíve detí,
- trávenie voľného času v období prázdnin,

- pitný režim v priebehu tréningu,
- zľavy na nákup oblečenia v Interšport v  Liptovskom Mikuláši,
- využitie JL arény v priebehu tréningov KFA,
- akcie a jednodňové eventy v Liptov aréne Taralandia.

  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

Copyright© 2017 Kids Fun Academy. Všetky práva vyhradené.